Internetowa Księgarnia Prawniczo-Ekonomiczna

Szukaj książki:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.pl KsięgarniaDziały merytoryczneEkonomia, Finanse, ZarządzanieJak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami - wyd. III
Jak założyć i prowadzić własną firmę.  Praktyczny poradnik z przykładami - wyd. III

Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami - wyd. III

Wydawnictwo:

CeDeWu Sp.z o.o.

Kod: CEDE-0137/4
Oprawa: miękka    199 stron
Nasza cena: 31,50 zł
Cena rynkowa: 35,00 zł
Oszczędzasz: 3,50 zł (10%)
 

 

ISBN: 9788375564143
Kod: CEDE-0137/4
Publikacja: 2011, wydanie 4
Opis:

Poradnik Jak założyć i prowadzić własną firmę pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W poradniku można odnaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania: - Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła zyski, a nie straty? - Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji? - Jakie druki i jak należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy? - Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą? - Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę? - Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę? - Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować? - Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą? - Czego należy unikać i jak wypełnić dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym? - Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie obowiązki pracodawcy? - Kto, jak i kiedy powinien rozliczać się z ZUS-em? - Co lepiej wybrać - kredyt czy leasing w ramach finansowania działalności? Spis treści: Wprowadzenie 9 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 11 1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 12 1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 13 1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 16 1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 17 1.5. Lokalizacja i obszar działania 18 1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 20 1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 22 2. Formy prawne prowadzonej dzialalności gospodarczej (Aneta Sokół) 27 2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 28 2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 29 2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 30 2.2.2. Spółka cywilna 31 2.2.3. Spółki prawa handlowego 34 2.2.3.1. Spółka jawna 34 2.2.3.2. Spółka partnerska 36 2.2.3.3. Spółka komandytowa 39 2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 41 2.2.3.5. Spółka z o.o. 42 2.2.3.6. Spółka akcyjna 46 2.2.4. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw 50 2.2.4.1. Spółdzielnia europejska 51 2.2.4.2. Europejska spółka akcyjna 52 2.2.4.3. Europejska spółka prywatna 54 2.2.4.4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 55 3. Procedura zakladania firmy (Aneta Sokół) 59 3.1. Rejestracja Spółki Kodeksu Handlowego 60 3.1.1. Notariusz 61 3.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy 61 3.1.3. Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON - co to jest? 66 3.1.4. Wybór formy opodatkowania i nadanie numeru NIP - Urzśd Skarbowy 67 3.1.5. Zgłoszenie obowiązku ubezpiecznia - ZUS 71 3.1.6. Wyrobienie pieczątki firmy 72 3.1.7. Założenie konta bankowego - Bank 72 3.1.8. Panstwowa Inspekcja Pracy - PIP 73 3.1.9. Panstwowa Inspekcja Sanitarna - Sanepid 75 3.2. Jednoosobowa działaność gospodarcza i spółka cywilna 76 3.2.1. Rejestracja firmy - Urząd Gminy/Miasta 77 4. Formy opodatkowania małej firmy (Przemysław Mućko) 81 4.1. Karta podatkowa 82 4.1.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 83 4.1.2. Warunki zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 84 4.1.3. Stawki podatku 85 4.1.4. Obowiązki podatników na karcie 87 4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 87 4.2.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 88 4.2.2. Stawki podatku 90 4.2.3. Obowiązki podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 93 4.3. Ogólne zasady opodatkowania 94 4.3.1. Zakres opodatkowania 94 4.3.2. Przychody z działalności gospodarczej 95 4.3.3. Koszty uzyskania przychodu 98 4.3.4. Towary 103 4.3.5. Ustalanie należnego podatku 104 4.3.6. Obowiązki podatników 105 4.4. Szczególne sytuacje: podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 106 4.4.1. Podatek liniowy 106 4.4.2. Zaliczki kwartalne 107 4.4.3. Uproszczona forma rozliczeń miesięcznych 108 5. Ewidencje niezbedne do rozliczen z fiskusem (Przemysław Mućko) 111 5.1. Ewidencja przychodów dla opodatkowanych ryczałtem 112 5.1.1. Podstawa zapisu w ewidencji przychodów 112 5.1.2. Zasady ewidencji przychodów 113 5.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 115 5.2.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 115 5.2.2. Poprawianie błedów w księdze 117 5.2.3. Układ księgi przychodów i rozchodów 117 5.2.4. Zasady ewidencji przychodów 118 5.2.5. Zasady ewidencji kosztów 119 5.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 122 5.3.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 122 5.3.2. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 124 5.3.3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 125 5.3.4. Ewidencja wyposażenia 126 5.4. Samochód w firmie 127 5.4.1. Samochód jako środek trwały 128 5.4.2. Samochód właściciela wykorzystywany w działalności gospodarczej 129 5.4.3. Samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych 129 5.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 130 5.6. Spis z natury 135 6. Zatrudnienie pracowników - Prawne formy zatrudnienia (Aneta Sokół) 137 6.1. Umowa o prace 138 6.2. Umowy cywilnoprawne 140 6.2.1. Umowa zlecenie 140 6.2.2. Umowa o dzieło 144 6.2.3. Umowa agencyjna 146 6.2.4. Kontrakt menedżerski 148 6.3. Pozostałe wybrane formy pracy 150 6.3.1. Praca nakładcza 150 6.3.2. Praca tymczasowa 152 6.3.3. Telepraca 154 6.3.4. Praca na wezwanie 158 7. Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych (Przemysław Mućko) 161 7.1. Zasady ogólne 162 7.2. Składki na ubezpieczenia społeczne 165 7.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy 168 7.4. Formularze ZUS 168 8. Wybrane formy finasowania działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 171 8.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 172 8.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 177 8.3. Leasing - wady i zalety 181 8.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 183 8.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 186 Bibliografia 193
 
Słowa kluczowe:

„Rodziny na swoim”,

1 proc. podatku,

1% od podatku,

112,

a,

A+++,

analiza,

analiza kosztów,

bank,

cel,

Cyfra+,

cywilna,

cywilna spółka,

czynności,

czynności księgowe,

czynności prawne,

dokument handlowy,

dokument,

dokumenty,

dokumenty prawne,

doradcy prawa,

dzieło,

e-przelew.,

eko–innowacje,

etap,

europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,

ewidencja,

ewidencja działalności gospodarczej,

ewidencja podatników,

ewidencja przychodów,

ewidencja zatrudnienia,

ewidencje,

firma,

firma przedsiębiorca,

firma przedsiębiorcy,

firmy,

firmy.net,

forma,

forma finansowania,

forma opodatkowania,

forma opodatkowania działalności gospodarczej,

forma prowadzenia działalności,

forma zatrudnienia,

formularze,

formy opodatkowania,

formy prowadzenia działalności gospodarczej,

formy zatrudnienia,

franchising,

fundusz,

Gérard Uféras,

inspekcja,

inspekcja sanitarna,

interes podatnika,

ITele©t,

jednoosobowa spółka,

jednoosobowa spółka z o.o.,

karta,

karta podatkowa,

karty,

karty podatkowej,

kontrakt,

kontrakt menedżerski,

koszt,

koszt dla pracodawcy,

koszt pracy,

koszt uzyskania przychodów,

koszt uzyskania przychodu,

koszt uzyskania przychodu podatnika,

koszt uzyskania przychody,

koszt zatrudnienia,

koszty,

koszty działalności firmy,

koszty firmy,

koszty leków.,

koszty pracodawcy,

koszty pracownika,

koszty pracy,

koszty prawne,

koszty prowadzenia działalności,

koszty prowadzenia przedsiębiorstwa,

koszty ubezpieczenia,

koszty uzyskania przychodów,

koszty uzyskania przychodu,

koszty w firmie,

koszty zatrudnienia,

koszty zatrudnienia pracownika,

krajowy rejestr sądowy,

kredyt,

kredyt dla firm,

kredyt dla firmy,

kredyt dla przedsiębiorcy,

kredyt dla przedsiębiorstwa,

kredyt na karcie,

kredyt na samochód,

kredyt w karcie,

leasing,

leasing kredyt,

lokalizacja,

małe firmy,

małe przedsiębiorstwa,

miasta,

nc+,

normy społeczne,

notariusz,

obowiązki,

obowiązki podatnika,

obowiązki pracodawcy,

obowiązki pracownika,

obowiązki przedsiębiorcy,

obowiązki społeczne,

obszar,

ogólne warunki,

ogólne warunki ubezpieczenia,

ogólne warunki ubezpieczenia (OWU),

osoby fizyczne,

po pracy,

pobieraczek.pl,

podatek,

podatek liniowy,

podatek od umowy spółki,

podatek przedsiębiorcy,

podatek z działalności gospodarczej,

podatku,

podatnik,

podatnik podatku od wartości dodanej,

podstawa opodatkowania,

poradnik,

porady prawne,

praca,

praca nakładcza,

praca tymczasowa,

praca w Ernst&Young,

praca w urzędzie,

pracodawcy,

pracownik,

pracownik po 50,

pracownika,

prawa,

prawa osób,

prawa pracownika,

prawa pracowników,

prawa przedsiębiorcy,

procedura,

procedura cywilna,

procedura gospodarcza,

prowadzenie działalności,

prowadzenie działalności gospodarczej,

prowadzenie działalności gospodarczej,

prowadzenie firmy,

prowadzenie konta,

prowadzenie księgowości,

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

prowadzenie przedsiębiorstwa,

przedsiębiorca,

przedsiębiorcy,

przedsiębiorstwa,

przedsiębiorstwa społeczne,

przepisy,

przepisy prawa pracy,

przepisy ustawy o informacji gospodarczej,

przychod,

przychody,

przychody pracownika,

przychody z działalności gospodarczej,

rankomat.pl,

rejestr,

rejestr sądowy,

rejestracja,

rejestracja działalności gospodarczej,

rejestracja firmy,

rejestracja spółki,

rejestracja spółki z o.o.,

rola,

rozliczenia,

rozpoczęcie,

rozpoczęcie działalności gospodarczej,

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej,

ryczałt,

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

RynekPierwotny.com,

samochód,

samochód na firmę,

samochód w firmie,

samochód w leasing,

sanepid,

skarbowy,

składki,

składki na ubezpieczenia,

składki na ubezpieczenia społeczne,

składki zdrowotne,

spis,

spis majątku,

spis z natury,

spółdzielnia,

spółdzielnia europejska,

spółka,

spółka akcyjna,

spółka cywilna,

spółka europejska,

spółka jawna,

spółka jednoosobowa,

spółka komandytowa,

spółka komandytowo-akcyjna,

spółka partnerska,

spółka prawa handlowego,

spółka z o o,

spółka z o. o.,

spółka z o.o,

spółki,

spółki prawa handlowego,

Spy-shop.pl,

stawki podatku,

strategia,

strategia działania firmy,

straty,

telepraca,

towary,

treści,

ubezpieczenia,

ubezpieczenia firmy,

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenia w rankomat.pl,

układ,

umowa kohabitacyjna,

umowa,

umowa agencyjna,

umowa o dzieło,

umowa o kredyt,

umowa o prace,

umowa partnerska,

umowa spółki,

umowa spółki z o.o.,

umowa tymczasowa,

umowa ubezpieczenia,

umowa zlecenie,

umowy,

umowy cywilnoprawne,

uproszczona forma opodatkowania,

urząd,

urząd gminy,

urząd miasta,

urząd pracy,

urząd statystyczny,

V.me,

wady,

wady fizyczne,

wady prawne,

wartości niematerialne i prawne,

warunki,

warunki do prowadzenia działalności gospodarczej,

warunki do rozwoju przedsiębiorstw,

warunki pracy,

warunki umowy,

warunki zatrudnienia,

wezwanie,

wprowadzenie,

wybór formy opodatkowania,

wybór opodatkowania,

wykaz majątku,

zakres ubezpieczenia,

zakres umowy,

zaliczki kwartalne,

założenie działalności gospodarczej,

założenie firmy,

założenie konta,

założenie konta bankowego,

założenie spółki,

zasady,

zasady finansowania instytucji rynku pracy,

zasady opodatkowania,

zasady prawne,

zatrudnienie,

zatrudnienie pracownika,

zatrudnienie pracowników,

zgłoszenie,

zgłoszenie do ubezpieczenia,

zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia,

zgrupowanie,

zgrupowanie interesów,

zlecenie,

zus,

zyski,

zyski firmy

Zobacz także Zobacz także
 
Twój koszyk jest pusty.
Przy zakupie o wartości od 190 zł wysyłka książek pocztą gratis!
Zapraszamy do zakupów.
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów
3 powody, dla których warto kupować w naszej ksiegarni
Kupując u nas, nie musisz zakładać konta!

Ważny jest dla nas Klient i Jego zadowolenie, a nie Jego e-mail.
Przy zakupie o wartości
od 190 zł wysyłka książek gratis.

Przesyłkę otrzymasz solidnie zapakowaną, szybko i na czas.
Prosta i szybka wyszukiwarka oraz podręczne indeksy pomogą Ci znaleźć dowolną publikację w naszym sklepie.

Dodatkowo każda publikacja w wyjątkowo niskiej cenie.
Copyright ® 2010-2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.
Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu.